Kết quả

KS NĂNG LỰC TIẾNG ANH CĐR DÀNH CHO SV CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 05-06/11/2022

Nhập họ tên:
 

DANH SÁCH TÌM ĐƯỢC
TTHọ tênSBDKết quả
1Lê Thanh A611538
2Nguyễn Đức Ái611539
3Dương Trường An611540
4Trần Trường An611506
5Nguyễn An611001
6Bùi Phú Ân611003
7Trần Hoàng Ân611231
8Trần Hoài Ân611559
9Nguyễn Văn Ân611560
10Nguyễn Bảo Anh611541
11Nguyễn Hoàng Anh611542
12Đường Vương Anh611543
13Nguyễn Huy Quang Anh611544
14Trương Đức Anh611545
15Lê Nhật Anh611546
16Lê Tuấn Anh611547
17Nguyễn Chỉ Tuấn Anh611548
18Lê Thị Phương Anh611549
19Hà Kiều Anh611550
20Nguyễn Thục Anh611551
21Hán Ngọc Phương Anh611552
22Lê Thị Lan Anh611553
23Nguyễn Tuấn Anh611554
24Phạm Tuấn Anh611555
25Nguyễn Lê Quốc Anh611556
26Phùng Thị Kim Anh611232
27Trần Kim Anh611233
28Phạm Tuấn Anh611002
29Đào Thị Ngọc Ánh611557
30Lại Thị Ngọc Ánh611558
31Phan Thị Ngọc Ánh612222
32Bạch Nguyên Hải Âu612294
33Trương Quang Ba611561
34Trần Minh Bách611004
35Võ Phạm Tú Băng611234
36Nguyễn Ái Hải Bằng611009
37Nguyễn Đại Bằng611570
38Nguyễn Vũ Bằng611571
39Nguyễn Hữu Báo611569
40Nguyễn Khắc Bảo611562
41Lê Văn Quốc Bảo611563
42Lý Gia Bảo611564
43Hoàng Đình Thiếu Bảo611565
44Nguyễn Phú Bảo611566
45Nguyễn Đức Bảo611567
46Ung Ngọc Bảo611568
47Trần Phước Gia Bảo611005
48Phạm Văn Bảo611006
49Lê Hoàng Bảo611007
50Trần Như Bảo611008
Tìm thấy: 1241 thí sinh / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...