Lịch thi

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022.

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022, lần xem: 2543

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022.