Đăng ký

 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học ĐHĐN, đợt thi ngày 15/5/2022 26/04/2022 24/05/2022 Hết hạn
2. Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 06/3/2022 18/02/2022 23/02/2022 Hết hạn
3. Bài kiểm tra tư vấn xếp lớp tiếng Anh dành cho SV ĐHSP (đợt thi 24-25/01/2022) 13/01/2022 20/01/2022 Hết hạn
4. IELTS ngày thi 11/12/2021 17/11/2021 01/12/2021 Hết hạn
5. Cambridge test ngày thi 02/12/2021 04/11/2021 14/11/2021 Hết hạn
6. Chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh VSTEP ngày thi 26/12/2021 28/10/2021 28/10/2021 Hết hạn
7. Chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh VSTEP ngày thi 21/11/2021 28/10/2021 28/10/2021 Hết hạn
8. Chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh VSTEP ngày thi 14,15/8/2021 20/07/2021 01/08/2021 Hết hạn
9. Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 25/7/2021 01/07/2021 14/07/2021 Hết hạn
10. Chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh VSTEP ngày thi 17,18/7/2021 20/06/2021 10/07/2021 Hết hạn
11. IELTS ngày thi 10/07/2021 17/06/2021 01/07/2021 Hết hạn
12. Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 20/6/2021 20/05/2021 09/06/2021 Hết hạn
13. IELTS ngày thi 05/06/2021 13/05/2021 27/05/2021 Hết hạn
14. Chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh VSTEP ngày thi 15,16/5/2021 20/04/2021 20/05/2021 Hết hạn
15. Cambridge test ngày thi 05/07/2021 05/05/2021 15/05/2021 Hết hạn
16. Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 16/5/2021 29/04/2021 06/05/2021 Hết hạn
17. Cambridge test ngày thi 21/06/2021 23/04/2021 03/05/2021 Hết hạn
18. IELTS ngày thi 08/05/2021 15/04/2021 29/04/2021 Hết hạn
19. Cambridge test ngày thi 07/06/2021 07/04/2021 17/04/2021 Hết hạn
20. Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 25/4/2021 01/04/2021 14/04/2021 Hết hạn