Định đạng đề

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022, lần xem: 409

   

CÁC TIN LIÊN QUAN

post
Dạng thức bài thi bậc 3-5

Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019

post
Cấu trúc đề thi

Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019

post
Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi

Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019

post
VSTEP Audio

Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019