Kết quả

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SV CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 6/8/2022

Nhập họ tên:
 

DANH SÁCH TÌM ĐƯỢC
TTHọ tênSBDKết quả
1  Chu Thành   Đức068566
2  Lê Tiến   Dũng068559
3  Phạm Thị Thùy   Dương068560
4  Lâm Thị   Dưỡng068561
5  Nguyễn Thị Trúc   Duyên068562
6  Nguyễn Ngô Phương   Duyên068564
7  Võ Thị Thùy   Giang068568
8  Đặng Minh   Giáp068569
9  Trịnh Thị Ngọc   Hà068571
10  Hồ Thị   Hà068573
11  Ngô Quang Nhật   Hạ068570
12  Phạm Thị Thu   Hằng068574
13  Nguyễn Thị Thúy   Hằng068575
14  Đặng Thị Thúy   Hằng068576
15  Nguyễn Thị Bích   Hạnh068578
16  Nguyễn Thị Bích   Hảo068579
17  Phạm Thị Thu   Hiền068580
18  Đoàn Thị Thu   Hiền068581
19  Nguyễn Thị Thu   Hiền068582
20  Sầm Thị Thu   Hiền068583
21  Dương Đặng Thiên An068539
22Phan Thị Thùy An068231
23Trần Thị Trương An068232
24Lê Việt An068001
25  Bùi Thị Hồng Ân068540
26  Lê Tiến Anh068541
27  Trần Thị Kiều Anh068542
28  Phùng Thị Kim Anh068543
29  Nguyễn Phương Anh068544
30  Nguyễn Thị Vân Anh068545
31  Nguyễn Thị Yến Anh068547
32  Nguyễn Thị Vân Anh068548
33Đỗ Hoàng Anh068300
34Phạm Tuấn Anh068301
35Phạm Ngọc Anh068302
36Dương Lan Anh068233
37Đặng Hồ Châu Anh068234
38Trần Tiến Anh068002
39Lê Hữu Anh068003
40Phan Tuấn Anh068004
41Trịnh Hoàng Anh068006
42Nguyễn Thục Anh068007
43Phạm Thế Anh068008
44  Mã Thị Hồng Ánh068546
45Huỳnh Thị Hồng Ánh068756
46Trần Minh Bách068303
47Trần Tấn Bảo068304
48Nguyễn Ngọc Bảo068305
49  Lương Gia Bảo068549
50  Nguyễn Triều Gia Bảo068550
Tìm thấy: 665 thí sinh / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...