Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 23/7/202206/08/202216/08/2022
3Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi 16/7/202203/08/202215/08/2022
5Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 16/7/202230/07/2022Hết hạn
7Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đối với học viên Trường ĐH Tài chính Kế toán,Quảng Ngãi19/07/2022Hết hạn
9Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 04/6/202201/07/2022Hết hạn
11Kỳ thi đánh giá học phần ngoại ngữ dành cho học viên cao học ĐHĐN, đợt thi ngày 05/6/202228/06/202230/08/2022
13Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 04/6/202225/06/2022Hết hạn
15Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 14/5/202230/05/2022Hết hạn
17Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 15/5/202226/05/2022Hết hạn
19Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 08/5/202224/05/2022Hết hạn

Tìm thấy: 28 mục / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]