Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 26/12/202107/01/202225/01/2022
3Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 19/12/202131/12/2021Hết hạn
5Khảo sát năng lực ngoại ngữ CĐR, đợt thi 23/10/202112/11/202125/01/2022
7Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR ngày thi 16/10/202108/11/2021Hết hạn
9Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR ngày 10/10/202105/11/2021Hết hạn
11Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR ngày 17/10/202105/11/2021Hết hạn
13Khảo sát năng lực ngoại ngữ CĐR ngày thi 25/4/202110/05/2021Hết hạn
15Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 25/4/202106/05/2021Hết hạn
17Khảo sát năng lực tiếng Hàn A2, tiếng Pháp B2 ngày thi 21/3/202106/04/2021Hết hạn
19Chứng nhận chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh ngày thi 21/3/202105/04/2021Hết hạn

Tìm thấy: 13 mục / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]