Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho SV Trường ĐHNN, đợt thi 05/03/202322/03/202315/04/2023
3Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 08/01/202318/01/2023Hết hạn
5Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho SV, HV Trường ĐHNN, đợt thi ngày 10/12/202213/01/2023Hết hạn
7Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 18/12/202211/01/2023Hết hạn
9Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 11/12/202211/01/2023Hết hạn
11Kỳ thi đánh giá học phần tiếng Pháp dành cho học viên cao học ĐHĐN, đợt thi ngày 27/11/202217/12/2022Hết hạn
13Kỳ thi đánh giá học phần ngoại ngữ dành cho học viên cao học ĐHĐN, đợt thi ngày 27/11/202217/12/2022Hết hạn
15Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi 26/11/202215/12/2022Hết hạn
17Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV DHNN, đợt thi ngày 13/11/202229/11/2022Hết hạn
19KS năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 05-06/11/202223/11/2022Hết hạn

Tìm thấy: 40 mục / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]