Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 08/5/202224/05/202230/06/2022
3Khảo sát năng lực tiếng Việt chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 23/4/202213/05/2022Hết hạn
5Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐHNN, đợt thi ngày 23/4/202210/05/202230/06/2022
7Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 16/4/202226/04/202230/06/2022
9Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 02-03/4/202219/04/202230/06/2022
11Kỳ thi KSNL ngoại ngữ chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 05/3/202230/03/2022Hết hạn
13Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 26/12/202107/01/202230/06/2022
15Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 19/12/202131/12/202130/06/2022
17Khảo sát năng lực ngoại ngữ CĐR, đợt thi 23/10/202112/11/2021Hết hạn
19Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR ngày thi 16/10/202108/11/202130/06/2022

Tìm thấy: 19 mục / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]