Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt thi 25/5/202412/06/202412/07/2024
3Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 26_27/11/202305/06/2024Hết hạn
5Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 22,29/10/202305/06/2024Hết hạn
7Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (tiếng Pháp) trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ dành cho TS dự tuyển của Trường ĐHNN, đợt thi 26/5/202404/06/202404/07/2024
9Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV Trường ĐHNN, đợt thi ngày 26/05/202404/06/202404/07/2024
11Khảo sát năng lực ngoại ngữ dành cho SV, HV Trường ĐHNN, đợt thi ngày 05/5/202431/05/202430/06/2024
13Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 19/5/202428/05/202428/06/2024
15Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 26/12/202128/05/2024Hết hạn
17Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV, HV đợt thi ngày 21/04/202409/05/2024Hết hạn
19Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi 14/4/202408/05/2024Hết hạn

Tìm thấy: 51 mục / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]