Kết quả

 TRA CỨU KẾT QUẢ THI
STTĐợt thiNgày mởNgày đóng 
1Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐH Ngoại ngữ, đợt thi ngày 21/5/202330/05/202330/06/2023
3Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho SV Trường ĐHNN, đợt thi 07/05/202324/05/202324/06/2023
5Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 22_24/04/202315/05/202315/06/2023
7Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho SV ĐH Ngoại ngữ, đợt thi ngày 16/04/202308/05/2023Hết hạn
9Khảo sát học phần tiếng Anh dành cho học viên cao học K43 trở về trước, đợt thi ngày 09/4/202305/05/2023Hết hạn
11Khảo sát học phần tiếng Pháp dành cho học viên cao học K43 trở về trước, đợt thi ngày 09/4/202305/05/2023Hết hạn
13Khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi ngày 09/4/202305/05/2023Hết hạn
15Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV Trường ĐHNN, đợt thi ngày 19/03/202304/04/2023Hết hạn
17Khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 11-12/03/202330/03/2023Hết hạn
19Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho SV Trường ĐHNN, đợt thi 05/03/202322/03/2023Hết hạn

Tìm thấy: 49 mục / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]